వర్గం :   ఉద్యోగాలు

 • చరిత్రని మలుపు తిప్పిన వైఎస్సార్ ’ప్రజా ప్రస్థానం’

  చరిత్రని మలుపు తిప్పిన వైఎస్సార్ ’ప్రజా ప్రస్థానం’

  • April 9, 2017
  • Views: 1926

  చరిత్రని మలుపు తిప్పిన వైఎస్సార్ ’ప్రజా ప్రస్థానం’ పాదయాత్ర అనుభవాలతో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం అది 1999-2003 మ…

 • Ruby on Rails Developer – RSpec & Resque—OKDA Solutions

  Ruby on Rails Developer – RSpec…

  • January 20, 2017
  • Views: 80

  Designation / Position Ruby on Rails Developer – RSpec & Resque Job Description (Min 250 characters)* Location: Mumbai – Candidate from BE/B.TECH background. – Experience with Ruby on Rails, along with other common libraries such as RSpec and Resque – Good understanding of the syntax of Ruby and its nuances- – Experien…

 • Oracle Fusion Technical consultant/ Oracle Fusion Developer- Finance Module—OKDA Solutions

  Oracle Fusion Technical consultant/ Oracle Fusion…

  • January 20, 2017
  • Views: 85

  Designation / Position Oracle Fusion Technical consultant/ Oracle Fusion Developer- Finance Module Job Description (Min 250 characters)* ROLE DESCRIPTION –  Maintain Existing Custom database packages and Reports –  Create New Reports as needed –  Identify redundancies in existing reports and database packages. –  Tun…

 • BRM Developer – AIA—OKDA Solutions

  BRM Developer – AIA—OKDA Solutions

  • January 20, 2017
  • Views: 90

  Designation / Position BRM Developer – AIA Job Description (Min 250 characters)* He should have 4+ years of experience with prior experience in production support, as this is basically a production support role. Position Summary Description: The BRM Developer will be responsible for Analyzing, designing, developing, customizing and enhancing th…

 • AngularJS & MongoDB Developer – Javascript/OOAD—OKDA Solutions

  AngularJS & MongoDB Developer – Javascript/OOAD—OKDA…

  • January 20, 2017
  • Views: 101

  Designation / Position AngularJS & MongoDB Developer – Javascript/OOAD Job Description (Min 250 characters)* Must have a strong professional experience with: – JavaScript: Node.js, AngularJS, ExpressJS and MongoDB – OOAD and Design Patterns – RESTful Web Services – Web User Interface programming using JavaScrip…

 • Sr Analyst – ExtJS/Sencha Framework—OKDA Solutions

  Sr Analyst – ExtJS/Sencha Framework—OKDA Solutions

  • January 20, 2017
  • Views: 112

  Designation / Position Sr Analyst – ExtJS/Sencha Framework Job Description (Min 250 characters)* Extjs 4 or 5, Sencha Framework, Java, HTML5, CSS3, Javascript, AJAX, Advanced JS Excellent Communication and inter-personal skills. Project Overview: EOSS – Enterprise Online Self Service portal is under Verizon Enterprise Solution group; I…

 • Sencha Touch – ExtJS-based UI —OKDA Solutions

  Sencha Touch – ExtJS-based UI —OKDA…

  • January 20, 2017
  • Views: 41

  Designation / Position Sencha Touch – ExtJS-based UI  Job Description (Min 250 characters)* Hands-on experience in design and development of web-based user interfaces Experience in Object-Oriented design, web based system architecture and Java development Expertise in development on ExtJS-based UI Proficiency in Database Management System…

 • SAP Delivery Manager – Supply Chain (10-18 yrs)—OKDA Solutions

  SAP Delivery Manager – Supply Chain…

  • January 20, 2017
  • Views: 65

  Designation / Position SAP Delivery Manager – Supply Chain (10-18 yrs)   Job Description (Min 250 characters)* Notice period Not More than 30 Day Budget: 23-30L [20%variable] Location: Bangalore Shift: General – 10 to 18 years- work experience. Account Mining & Delivery Management: Bangalore location who should have SAP/ERP expert…

 • Engineer / Sr.Engineer – Sales—OKDA Solutions

  Engineer / Sr.Engineer – Sales—OKDA Solutions

  • January 20, 2017
  • Views: 82

  Designation / Position Engineer / Sr.Engineer – Sales Job Description (Min 250 characters)* Responsible for Rockwell Automation Product Sales of PLC, SCADA HMI, VFD, Motion, Safety products Etc. · Expertise in Industry Knowledge, Application Knowledge, Process Business Drivers (Understanding of needs of Process Solutions customers) · Stron…

 • Engineer-Sales—OKDA Solutions

  Engineer-Sales—OKDA Solutions

  • January 20, 2017
  • Views: 74

  Designation / Position Engineer-Sales Job Description (Min 250 characters)* · Responsible for Shell Industrial Lubricants Sales · Any Engineering product Sales Exp like Bearings,Pump,motors,Compressors, Cutting Tools, Welding electrodes,Lubricants, indusrial oils Etc · High level knowledge in industrial sales. · Have handled industries lik…